Connectors

Mind 4.0 Connectors bileşeni, Scada, Sensör, IoT, LOG, ERP, İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri gibi verinin farklı biçimlerde tutulduğu ya da üretildiği ortamlardan, veriyi gerçek zamanlı olarak toplayarak bunları Mind 4.0 ESB’ nin işleyebilmesi için ortak bir biçime (formata) dönüştüren yazılım bileşenleridir.

Mind 4.0 çok sayıda bağlayıcıya (connectors) sahip olmasının yanında, farklı yazılım sistemleri ya da veri üreten bileşenlerle entegrasyon sağlayabilmek için yeni dönüştürücülerin hızlı ve kolayca geliştirilebilmesine de olanak sağlamaktadır.